I’m kind of sick of being a woman

(In English below)

På sista tiden har jag verkligen känt att jag inte orkar vara kvinna längre. Jag vill gå till den som gett mig denna uppgift i livet och så vill jag säga ”Tack, men jag pallar inte längre.”, räcka över ett avskedsbrev, tacka för mig och ta upp jobbet som  man istället.

Från och med idag och resten av året jobbar kvinnor nämligen gratis. Eller vi hade lika gärna kunnat göra det, om vi hade fått, p.g.a. att vi tjänar så otroligt dåligt jämfört med män. Jag blir så trött på att läsa det här konstant. Jag tycker att det känns som att man inte KAN vinna som kvinna. Jag ska alltså gå igenom livet från barndom till min död och ständigt behöva betraktas som en andra gradens människa för att jag inte är en vit man. Av samhället ska jag lära mig att inte ta plats, att hålla käften, att pojkar slår flickor för att de älskar oss, att jag som kvinna inte kan göra vissa saker (spela fotboll, laga en bil, lösa ett matematikproblem) och att jag kommer tjäna sämre än de med en penis.

Och det är bara toppen av isberget. För det är så mycket runt omkring också. Jag ska också, till skillnad från en man, tänka på hur jag går klädd, hur mycket jag sminkar mig, hur mycket jag dricker och hur jag uttalar mig om vissa saker för annars får jag tåla att bli trampad på… eller värre. Ska jag ens nämna att det som kvinna är svårare att få jobb överhuvudtaget för att människor förväntar sig att jag vill ha barn och att jag vill ha det NU? De vill inte investera i någon som kanske ska på föräldraledighet i ett år. Eller att jag fått ”lilla gumman” i jobbsammanhang, att jag förmodligen aldrig kommer sitta i en ledning för att jag har ett kön, eller att när jag talar som män normalt talar med samma hållning och kroppsspråk uppfattas jag som burdus, jobbig eller en bitch medan mannen är en ”ledare”, ”tar för sig” och är en ”go-getter”.

Jag orkar faktiskt inte längre. Om inte någon påpekar för mig vad som överhuvudtaget är positivt med att vara kvinna (och säg nu inte gratis drinkar på krogen) så exploderar jag!

///Lately, I’ve had the feeling that I cannot stand being a woman anymore. I want to go to whomever gave me this position of being a woman, say ”Thanks, but I can’t do this anymore”, hand over my resignation latter, say my thank you’s and goodbye’s and be a man instead.

Starting today, women in Sweden are basically working for free for the rest of the year. Or we might as well, because compared to men, we don’t make a lot of money. I’m so sick of reading this stuff. It feels like being a woman is just a lose-lose situation. From my childhood until my death, I am supposed to go through life being considered a lesser being because I am not a white male. Society will teach me to not take up much space, to shut up, that boys hit girls because they love us, and that because I’m a woman, I can’t do certain things (play football, fix a car, solve a math problem) and that I will make less than those who have a penis.

And that’s just the tip of the iceberg. Because there’s so much else as well. In addition, I need to think about how I dress, how much makeup I wear, how much I drink and how I talk about certain things or else I just have to take being stepped on… or worse. Need I even mention that it’s hard enough just getting a job as a women of a certain age just because people expect me to want children, and want them NOW? And thus, they don’t invest in somebody who might be gone for a year caring for children. Or that I’ve gotten belitteling comments by men in jobs I’ve had because I’m a woman, or that I will probably never be in a top post at a company because I’m a certain gender or that when I talk like men normally talk and have the same posture and body language, I am perceived as blunt, annoying or a bith while a male is considered a ”leader” or a ”go-getter”.

I simply can’t stand it any longer. If somebody doesn’t point out why being a woman is slightly positive (and please don’t say free drinks) I will explode!

PS. I know that not everybody follows these gender stereotypes, but I am talking about society in general…